Polish Phrases

Hello/Good day: Dzien dobry Pronounced: Jean-dough-bree
   
Good evening: Dobry wieczor Pronounced: Dobryh veechoorh
   
Goodbye: Do widzenia Pronounced: Dough-wid-zen-ya
   
How are you?: Jak sie masz? Pronounced: Yac shye mash?
   
Please: Prosze Pronounced: Prosheh
   
Thank you: Dziekuje Pronounced: Jea-ku-jun
   
Excuse me/sorry: Przepraszam Pronounced: P-shey-pra-shem
   
Where?: Gdzie Pronounced: Guh-jay
   
My name is..: Nazywam sie.. Pronounced: Nazavam shaw
   
Pleased to meet you: Bardzo mi milo Pronounced: Bardzo mi meelo
   
Do you speak English?: Czy pan mowi po angielsku? Pronounced: Chu pan mo-vee angelsko?
   
Where is the toilet?: Przepraszam, gdzie jest toaleta? Pronounced: Pra-pashen, guh-zay yest twalletta?
   
Yes: Tak Pronounced: Tack
   
No: Nie Pronounced:Nyeh

Poland Flights
From:
To:
Leave:
Return:
Adults: 
Children (under 11):